Meny 
 • EPV - Studieuppgifter 
Eget på väg – kurs för blivande åkare
När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bl a ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerade och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

Mål
Målet med Eget på Väg-kursen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:
  • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
  • som arbetsgivare
  • för inköp av varor och tjänster
  • att klara Transportstyrelsens prov och ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
  • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

Deltagare
Kursen vänder sig till dig som:
  • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
  • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
  • exempelvis ska ta över ägandeskapet på åkeriet du arbetar för, s k generationsskifte
Godkänd utbildning
Under eller efter kursen genomförs examensprov hos Transportstyrelsen. Då det finns olika antal datorer och kontor kan det inte garanteras att proven kan genomföras på alla kursorter under kursens gång. Prov som genomförs på annan tid än kursens, bokas och betalas av deltagaren direkt hos Transportstyrelsen.

 © Sveriges Åkeriföretag