Hjälp
 Meny 
 • Introduktion 
 • Inloggning 
 • Navigering 
 • Övningsuppgifter 
 • Pärm till pärm 
 • Fritextsökning 
 • Provskrivningar 
 • Länksamling 
Introduktion
Det här är Sveriges Åkeriföretags webbutbildning Eget På Väg
En förberedande kurs inför Transportstyrelsens Yrkeskunnandeprov för Trafiktillstånd med inriktning på gods.
Kursmaterialet är uppbyggt enligt samma indelning som slutproven:
 • Juridik
 • Tekniska normer och trafiksäkerhet
 • Ekonomi
Till varje underkapitel finns ett antal instuderingsfrågor med facit och i förekommande fall lösningsförslag.
Träning inför proven
I ett separat kapitel har vi efterliknat den provsituation som du kommer att ställas inför.
Där finns prov i:
 • Juridik
 • Tekniska normer och trafiksäkerhet
 • Ekonomi
 • Fallstudie
Proverna väljer slumpvis ut frågor ur instuderingsmaterialet. Skillnaden är att du bara får ditt provresultat och vilka frågor du svarat fel på utan att få facit och lösningsförslag. Provskrivningarna är till för att testa av din kunskap och inte att använda som instuderingsmaterial. Om du gör om proverna flera gånger kommer du att få statistik över din utveckling.
Flera sätt att angripa studiematerialet.
Du kan:
 • använda "pärm till pärm" metoden. Detta innebär att man läser kursen från första till sista kapitel. Systemet kommer ihåg var du befann dig när du slutade förra läspasset och du kommer in på rätt ställe när du vill börja studera nästa gång. Det förutsätter att du svarar på frågorna efter varje kapitel för det är dom som utgör systemets minne.
 • hoppa in var du vill i materialet genom att orientera dig fram via registret.
 • fritextsöka och få fram en lista på ditt sökords träffar. Därifrån kan du direkt hoppa till aktuellt avsnitt.
 • svara på frågorna för att se vilka avsnitt du behöver läsa mer om. När du är osäker på en instuderingsfråga kan du direkt klicka dig till aktuellt textavsnitt för att läsa om ämnet.

 © Sveriges Åkeriföretag